Unibet Sverige - 1/1/2022 8:40:08 AM

Spelansvar och Anti-matchfixning

En hållbar huvudsponsor

Vi är en lite extra stolt huvudsponsor med en stor passion för svensk fotboll. Vårt samarbete, som inleds den 1 januari 2020 och sträcker sig upp till 12 år, kommer vara både långsiktigt, ambitiöst och hållbart. Vi kommer vara en aktiv partner som bidrar till hela fotbollsupplevelsen. Från liga, klubbar och spelare till supporters och samhälle i stort. För Unibet har det alltid varit självklart att en långsiktigt hållbar affärsmodell bygger på ansvar, regelefterlevnad och tillit. Att ta ansvar är en förutsättning för att vi ska vara lönsamma.

 

Den bästa och tryggaste spelupplevelsen

Precis som fotbollsklubbarna strävar efter att vara bäst vill vi att Unibet ska vara kundernas förstahandsval när de vill spela på svensk fotboll. Vi kommer att erbjuda den absolut bästa, tryggaste och säkraste spelupplevelsen.

Spel ska alltid vara ett nöje för våra kunder och majoriteten av våra kunder uppskattar att ha spelet som en del av vardagsnöjet.

För de kunder som har ett problematiskt spelbeteende har vi en rad åtgärder, såsom kontrollverktyg, aktiv kontakt med kunderna, självavstängning, samarbeten med forskare och mjukvara som blockerar spelbolag.

Kindred Group, som äger Unibet, arbetar med ett egenutvecklat bevakningssystem som upptäcker avvikande spelmönster. De kunder som upptäcks kontaktas av våra spelansvarsexperter. Vår digitala utveckling är branschledande och vi utvecklar ständigt vårt kunderbjudande för att skapa en ännu bättre och tryggare spelupplevelse. Teknisk innovation och data ger oss möjlighet att bedöma kunders spelmönster i realtid för att säkerställa hållbart spelande och förutspå eventuella avvikelser. Vi som ett helt digitalt spelbolag är och kommer vara en del av lösningen.

 

En nollvision

Vi har, tillsammans med SEF, formulerat en gemensam och långsiktig nollvision…
  • 0% uppgjorda matcher inom SEF
  • 0% av spelarna i SEF har ett problemspelande
  • 0% av spelarna i SEF har spelat på en match i egen liga
Detta ska vi uppnå genom…
  • 100% av spelarna i SEF har genomgått alla utbildningar
  • 100% av spelarna i SEF har kunskap om regelverk för eget spelande
  • 100% av spelarna i SEF känner till sin Integrity Officer och vilka kontaktvägar som finns för hjälp i dessa frågorna

 

För att åstadkomma detta lanserar vi ett antal initiativ och aktiviteter för att säkerställa en trygg spelmiljö:

 

1. Unik utbildning och Integrity Officer för klubbar och spelare inom SEF

Vi vill vara med och stötta och påverka framtidens fotboll, vilket också inkluderar att ge spelarna i de 32 klubbarna en trygg och säker miljö kopplat till spel.

Under säsongen kommer samtliga spelare och ledare i de 32 klubbarna ha genomgått en unikt framtagen utbildning om spelansvar, matchfixning och player safety. En utbildning speciellt anpassad för svensk fotboll samt den vardag och de utmaningar spelarna kan komma att ställas inför. Utbildningen kommer bestå av flera steg och kommer genomföras både digitalt och via fysiska samlingar.

 

2. En Integrity Officer hos 32 klubbar och SEF

Tillsammans med SEF initierar vi en ny tjänst hos samtliga 32 klubbar. En Integrity Officer som kommer att vara kontaktperson för klubbens spelare, ledare och gentemot liga, och som har ansvar för att säkerställa utbildning och information. Personen kommer också vara en första kontakt för de som eventuellt behöver råd och hjälp. Vi tillsätter och finansierar en tjänst hos SEF som ska jobba 100% med frågor gällande matchfixning och ansvarfullt spelande. Integrity Officers hos SEF och hos klubbarna kommer lägga fokus på att förebygga, utbilda och ligga steget före. Kan vi vara med att bidra till att stärka fotbollens integritet har vi alla vunnit matchen.

 

3. Anti-matchfixning

Vi kommer att fortsätta arbeta aktivt och målmedvetet för att hålla sporten ren från kriminella element genom att bekämpa matchfixning och yttre påverkan. Uppgjorda matcher är det största hotet mot svensk fotboll, och en fråga som vi tillsammans med SEF prioriterar högt. Som huvudsponsor till SEF kommer vi ta ytterligare grepp för att motverka dessa kriminella element.

Inrättandet av en Integrity Officer i varje klubb är något som inte funnits innan och som vi menar är ett stort steg i rätt riktning. Vi har redan ett mycket bra samarbete med Spelinspektionen i dessa frågor och är en del av Matchfixningsrådet. Nyckeln till framgång är ett samarbete mellan idrotten, polis/åklagare och spelbolagen. Det är först när alla goda krafter samarbetar som vi kan komma åt de kriminella elementen.

Vi arbetar fortsatt målmedvetet för att upptäcka och motverka matchfixning genom att rapportera allt vi ser samt samarbeta med andra aktörer bland annat genom organisationen ESSA som vi var med och grundade. Genom International Betting Integrity Association, IBIA, tipsar aktörer varandra om avvikande spelmönster och misstänkta matcher. Under 2018 rapporterade vi 35 enskilda händelser till IBIA.

Unibet har, som en del av Kindred Group, precis ingått ett partnerskap med European Football Development Network, EFDN, ett europeiskt nätverk bestående av över 80 fotbollsklubbar ute i Europa. I partnerskapet ingår att Kindred ska sätta upp program hur man kan motverka matchfixningsprogram så detta är något vi arbetar med dagligen på olika nivåer.

Om du vill lämna tips om misstänkt matchfixing eller otillåten vadhållning kan du göra det via Riksidrottsförbundets tipsfunktion - https://report.whistleb.com/sv/portal/minmatch

 

4. Inget spel på egen liga

Vi kommer tillsammans med SEF, utbildningar och information samt genom våra system säkerställa att spelare och ledare hos klubbarna i Allsvenskan och Superettan inte spelar på matcher i de ligor där de själva är aktiva. Vår inställning att det både är oetiskt och olämpligt att spela på matcher i en liga man själv spelar i gäller hos oss på Unibet och det gäller i Svensk Elitfotboll. För gällande reglemente, klicka här https://minmatch.se/sv/reglemente/.

 

5. Uppföljning och akademi

Vi kommer kontinuerligt att följa upp de insatser vi gör, och arbetet tillsammans med SEF och klubbarna, bland annat genom en årlig undersökning av spelarnas relation till frågorna. Vi fortsätter även våra internatinonella samarbeten med den akademiska världen och medverkan i unika forksningsprojekt.